کاربر گرامی لطفا کارگاه موردنظر خود را بادقت انتخاب نمایید، با هر کد ملی فقط یکبار میتوان ثبت نام کرد. (کارت دانشجویی هنگام ورود چک خواهد شد.)

مهلت ثبت نام به پایان رسیده!