پنجمین نمایشگاه بین المللی فارمکس

فارمکس در نمایشگاه چاپ

حضور فارمکس در نمایشگاه آینده صنعت چاپ ایران (IFPEX)

نمایشگاه “آینده صنعت چاپ ایران” در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی بازار بزرگ ایران برگزار شد. سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی و موسسه آلند، مجری برگزاری نمایشگاه های تخصصی بین المللی فارمکس در این نمایشگاه حضور داشتند و پذیرای مخاطبان تخصصی به خصوص در حیطه دارو بودند.   به ... ادامه مطلب