نشست شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه فارمکس 2023

نشست شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه فارمکس 2023 سازمان غذا و دارو

گزارش تصویری نشست شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه فارمکس 2023 در سازمان غذا و دارو

دومین نشست شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه فارمکس 2023 به دعوت سازمان غذا و دارو در آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو برگزار شد. در این نشست دکتر سید حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو،‌ دکتر محمد پیکان‌پور، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، مهندس ... ادامه مطلب