فارمکس2023

۷۲ درصد مواد موثره داروسازی در داخل تولید می‌شوند

معاون وزیر صمت با بیان اینکه در حوزه مواد اولیه دارو بعد از انقلاب توانستیم به موفقیت‌هایی دست پیدا کنیم، گفت: بیش از ۵۰ واحد تولید مواد مؤثره دارویی در کشور بیش از ۲۰ هزار تن تولید دارند و ۷۲ درصد مواد موثره مورد نیاز صنعت داروسازی را در داخل تولید کنند. ... ادامه مطلب