آوریل 29, 2024

توصیه‌های پیشکسوت داروسازی؛ دعوت از مقامات ارشد نظام برای بازدید از نمایشگاه فارمکس

رهبر مژده‌ی آذر پیشکسوت صنعت داروسازی کشور، با اشاره به اهمیت نمایشگاه مواد دارویی و صنایع وابسته (فارمکس)، توصیه‌هایی برای برگزار کنندگان این رویداد داشت. ◇ به نظر می‌رسد برای بها دادن به صنعت داروسازی کشور، می‌بایست حضور مهمانان رده بالای کشور همچون مقام معظم رهبری و یا نماینده ایشان ... ادامه مطلب