آگوست 2023

واردات موازی و قیمت گذاری دستوری مشکل صنعت داروسازی

عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی گفت: ما می‌توانیم به رقابت در تولید پیچیده‌ترین مولکول‌های دارویی با سایر کشورها فکر کنیم، به شرطی که حمایت شویم، متأسفانه واردات موازی و قیمت گذاری دستوری، صنعت داروسازی را آزار می‌دهد. ... ادامه مطلب

صنعت ماده اولیه دارویی ایران در حال پیشرفت است

عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی گفت: صنعت ماده اولیه دارویی، یکی از صنایعی است که از صفر شروع کرد و امروز مولکول‌های بسیاری در تولید دارو ساخته می‌شود که نشان می‌دهد جایگاه صنعت مواد اولیه دارویی در کشور، در حال پیشرفت و ارتقا است. ... ادامه مطلب

۷۲ درصد مواد موثره داروسازی در داخل تولید می‌شوند

معاون وزیر صمت با بیان اینکه در حوزه مواد اولیه دارو بعد از انقلاب توانستیم به موفقیت‌هایی دست پیدا کنیم، گفت: بیش از ۵۰ واحد تولید مواد مؤثره دارویی در کشور بیش از ۲۰ هزار تن تولید دارند و ۷۲ درصد مواد موثره مورد نیاز صنعت داروسازی را در داخل تولید کنند. ... ادامه مطلب

انتقاد رئیس سازمان غذا و دارو از سازمان توسعه تجارت

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: متاسفانه در بهمن سال قبل سازمان توسعه تجارت کل به صورت انتحاری سیاست‌های ارزی 21 گروه را تغییر داد و فقط هم صنعت دارو تحت تاثیر قرار نگرفت بلکه همه صنایع تحت تاثیر قرار گرفتند. ... ادامه مطلب

رشد تولید مقالات علمی در حوزه دارو

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: در سال ۲۰۲۲، حوزه پزشکی در زمینه تولیدات علمی اول بوده است که سهم داروسازی را نباید نادیده گرفت، ایران در تولیدات مقالات علمی در حوزه دارو بیشتر دیده شده است. ... ادامه مطلب