سپتامبر 23, 2021

دکتر خشایار کریمیان

جشنواره فارمکس در راستای ارتقای تجارت بین المللی برگزار شود

دکتر خشایار کریمیان، عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی در گفتگو با خبرنگار فارمانیوز، در خصوص برگزاری جشنواره فارمکس 2021 گفت: با توجه به اینکه کشورمان در تحریم قرار دارد، برگزاری این جشنواره که هر ساله برگزار و تلاش های بسیاری نیز برای برگزاری ... ادامه مطلب