غرفه‌سازان مورد تایید جشنواره فارمکس 2021

سعید کریم زاده، مدیر اجرایی جشنواره بین المللی فارمکس خاورمیانه 2021 در گفتگو با پایگاه خبری فارما نیوز گفت: پیرو فراخوان انتخاب غرفه سازان جشنواره فارمکس 2021 توسط دبیرخانه اجرایی جشنواره، پس از بررسی های کارشناسی از تعداد 22 رزومه ارسالی دو شرکت زیر انتخاب گردیدند.

وی افزود: این دو شرکت مورد تایید و پیشنهادی دبیرخانه می باشند و شرکتهای محترم حاضر در نمایشگاه در انتخاب غرفه ساز خود از بین این دو شرکت یا شرکتهای دیگر مختار خواهند بود و این اقدام فقط در جهت سهولت شرکتهای حاضر و زیبایی بصری هر چه بیشتر این رویداد بین المللی می باشد .

شماره تماس و آدرس سایت دو شرکت تایید شده به شرح ذیل است:

شرکت رایمون ( آقای شاه ماری ) تلفن 22382240 آدرس سایت www.raymon-co.com اینستاگرام Raymon.co

شرکت راهبردهای نوین آفنداک ( آقای ناصرآبادی ) تلفن 88845238 آدرس سایت www.afandak.net