درباره برگزار کننده (آلند)

شرکت آلند با رویکرد یک سازمان مبتنی بر دانش به عنوان شرکت برگزارکننده این نمایشگاه درنظر دارد بستر مناسبی را برای برقراری ارتباط گسترده میان تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان صنایع دارویی فراهم آورد و پتانسیل تجاری قدرتمندی را در سطح خاورمیانه ایجاد نماید.

آلند تلاش می‌نماید تا فرصت‌های جدیدی را خلق نماید که از این طریق شرکت‌های فعال بتوانند وارد بازار تجاری جدیدی شوند، با بازدیدکنندگان متخصص آشنا شده و محصولات و دستاوردهای خود را به بهترین شکل ممکن به نمایش درآورند.

لازم به ذکر است، طراحی دانش محور آموزش‌ها، مطالعات صورت گرفته بر روی بازارهای هدف و ارایه خدمات واگذاری فضاهای تجاری می تواند بر فعالیت های مختلف سازمان‌های متقاضی خدمات مبتنی بر دانش بسیار موثر باشد، زیرا در این صورت ضمن ارایه خدمات، مطالعات دقیقی در آن حوزه صورت می‌پذیرد که خروجی این مطالعات می تواند بر سایر بخش های سازمان اثر بخش باشد.