syndicate
foodanddrug
پنج شنبه, 24 مهر 1399 12:47

بازخورد‌های نمایشگاه فارمکس 2020

در ادامه برخی از مصاحبه‌ها، اخبار و بازخورد‌های شرکت‌های مختلف را درباره فارمکس 2020 میخوانید:

 

 

 

?آقای رجائی مدیر بازرگانی شرکت پارس آمپول، تولید کننده پوکه های آمپول، ویال های تزریقی و قطره چکان و شرکت پرسام رابر فارمد اولین و تنها تولیید کننده رابر استاپر

?مشتری های ما شرکت های داروسازی هستند و این نمایشگاه محلی هست برای ارتباط نزدیک ما و برنامه ریزی و همکاری بیشتر امیدواریم بتوانیم مشتری بیشتر داشته باشیم و خودمان را معرفی کنیم


 

?آقای یساره مدیر عامل شرکت بازرگانی طلیعه افق :

فعالیت ما در حوزه واردات و صادرات مواد اولیه دارویی است در این نمایشگاه با افراد جدید آشنا شدیم و مذاکرات مهمی انجام دادیم که امیدواریم موارد منجر به عقد قرار داد و همکاری بشود.

هدف ما این هست که بتوانیم حداقل ۱۰٪ نیاز مواد حد واسط دارویی سال ۹۹ کشور را تامین کنیم


✍️مهری در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس با ارائه گزارشی از تسهیلات ارائه شده به صنعت دارویی کشور از آمادگی این بانک به عنوان بانکی تخصصی و توسعه ای در پرداخت تسهیلات جدید و بیشتر به این بخش خبر داد.

✅ www.newswire.ir/tJHFTV6P4


⭕️مدیرعامل بانک صنعت و معدن مطرح کرد
آمادگی بانک صنعت و معدن برای افزایش تسهیلات در بخش دارویی

✍️اخبار پولی مالی- بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای در پرداخت تسهیلات جدید و بیشتر به بخش صنعت دارویی کشور آمادگی لازم را دارد.

www.newswire.ir/tJHFTU6F8


⁠⭕️مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعلام کرد:
آمادگی بانک برای افزایش تسهیلات در بخش دارویی

✍️مهری در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس با ارائه گزارشی ازتسهیلات ارائه شده به صنعت دارویی کشور از آمادگی این بانک به عنوان بانکی تخصصی و توسعه‌ای در پرداخت تسهیلات جدید و بیشتر به این بخش خبرداد.

www.newswire.ir/tLHFT66N0


⭕️اعلام آمادگی این بانک برای افزایش تسهیلات در بخش دارویی و تجهیزات دارویی کشور

✍️مدیرعامل بانک صنعت و معدن در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس خبر داد؛ اعلام آمادگی این بانک برای افزایش تسهیلات در بخش دارویی و تجهیزات دارویی کشور دکتر مهری در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس با ارائه گزارشی از تسهیلات ارائه شده به صنعت دارویی کشور از آمادگی این بانک به عنوان بانکی تخصصی و توسعه ای […]

www.newswire.ir/tGVHFTDMZ


⭕️اعلام آمادگی بانک صنعت و معدن برای افزایش تسهیلات در بخش دارویی و تجهیزات دارویی کشور

✍️مهری در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس با ارائه گزارشی از تسهیلات ارائه شده به صنعت دارویی کشور از آمادگی این بانک به عنوان بانکی تخصصی و توسعه ای در پرداخت تسهیلات جدید و بیشتر به این بخش خبر داد.

✅ www.newswire.ir/tMHFTDDBK


⁠⭕️مدیرعامل بانک صنعت و معدن مطرح کرد
آمادگی بانک صنعت و معدن برای افزایش تسهیلات دارویی

✍️اخبار پولی مالی- بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای در پرداخت تسهیلات جدید و بیشتر به بخش صنعت دارویی کشور آمادگی لازم را دارد.

www.newswire.ir/tLHFT3DKC


⭕️اعلام آمادگی بانک صنعت و معدن برای افزایش تسهیلات در بخش دارویی و تجهیزات دارویی کشور

www.newswire.ir/tHHMFTB5E


⁠⭕️اعلام آمادگی این بانک برای افزایش تسهیلات در بخش دارویی و تجهیزات

www.newswire.ir/tJHFTO2ID


⁠⭕️مدیرعامل بانک صنعت و معدن در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس خبر داد؛
اعلام آمادگی این بانک برای افزایش تسهیلات در بخش دارویی و تجهیزات دارویی کشور

✍️دکتر مهری در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس با ارائه گزارشی از تسهیلات ارائه شده به صنعت دارویی کشور از آمادگی این بانک به عنوان بانکی تخصصی و توسعه ای در پرداخت تسهیلات جدید و بیشتر به این بخش خبر داد.

www.newswire.ir/tIHFLT2KK


⭕️اعلام آمادگی بانک صنعت و معدن برای افزایش تسهیلات در بخش دارویی و تجهیزات دارویی کشور

www.newswire.ir/tLHFT28T6


⭕️اعلام آمادگی این بانک برای افزایش تسهیلات در بخش دارویی و تجهیزات دارویی کشور

www.newswire.ir/tJHFTH20X


⭕️اعلام آمادگی این بانک برای افزایش تسهیلات در بخش دارویی و تجهیزات دارویی کشور

✍️مدیرعامل بانک صنعت و معدن در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس خبر داد؛ اعلام آمادگی این بانک برای افزایش تسهیلات در بخش دارویی و تجهیزات دارویی کشور دکتر مهری در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس با ارائه گزارشی از تسهیلات ارائه شده به صنعت دارویی کشور از آمادگی این بانک به عنوان بانکی تخصصی و توسعه ای […]

www.newswire.ir/tMHFTEETT


⁠⭕️مدیرعامل بانک صنعت و معدن در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس خبر داد؛
اعلام آمادگی این بانک برای افزایش تسهیلات در بخش دارویی و تجهیزات دارویی کشور

✍️دکتر مهری در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس با ارائه گزارشی از تسهیلات ارائه شده به صنعت دارویی کشور از آمادگی این بانک به عنوان بانکی تخصصی و توسعه ای در پرداخت تسهیلات جدید و بیشتر به این بخش خبر داد.

www.newswire.ir/tGVHFTEEH


⭕️حسین مهری در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس:
اعلام آمادگی این بانک برای افزایش تسهیلات در بخش دارویی و تجهیزات

✍️دکتر مهری در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس با ارائه گزارشی ازتسهیلات ارائه شده به صنعت دارویی کشور از آمادگی این بانک به عنوان بانکی تخصصی و توسعه ای در پرداخت تسهیلات جدید و بیشتر به این بخش خبرداد.

www.newswire.ir/tIHFKT8LS


⭕️مدیرعامل بانک صنعت و معدن در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس خبر داد؛
اعلام آمادگی این بانک صنعت و معدن برای افزایش وام در بخش دارویی و تجهیزات دارویی

✍️در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس با ارائه گزارشی از تسهیلات ارائه شده به صنعت دارویی کشور از آمادگی این بانک به عنوان بانکی تخصصی و توسعه ای در پرداخت تسهیلات جدید و بیشتر به این بخش خبر داد.

www.newswire.ir/tGHHFT8CZ


⭕️مدیرعامل بانک صنعت و معدن در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس خبر داد؛

اعلام آمادگی این بانک برای افزایش تسهیلات در بخش دارویی و تجهیزات دارویی کشور

www.newswire.ir/tGVHFT8FQ


⁠⭕️مدیرعامل بانک صنعت و معدن در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس خبر داد:
اعلام آمادگی این بانک برای افزایش تسهیلات در بخش دارویی و تجهیزات دارویی کشور

✍️دکتر مهری در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس با ارائه گزارشی از تسهیلات ارائه شده به صنعت دارویی کشور از آمادگی این بانک به عنوان بانکی تخصصی و توسعه ای در پرداخت تسهیلات جدید و بیشتر به این بخش خبر داد.

www.newswire.ir/tJHFTM8AB


⭕️آمادگی بانک صنعت و معدن برای افزایش تسهیلات بخش دارویی و تجهیزات دارویی

✍️حسی مهری در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس با ارائه گزارشی از تسهیلات ارائه شده به صنعت دارویی کشور از آمادگی بانک صنعت و معدن به عنوان بانکی تخصصی و توسعه ای در پرداخت تسهیلات جدید و بیشتر به این بخش خبر داد.

✅ www.newswire.ir/tHHUFT8FS


⁠⭕️مدیرعامل بانک صنعت و معدن در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس خبر داد؛
اعلام آمادگی بانک صنعت و معدن برای افزایش تسهیلات در بخش دارویی و تجهیزات دارویی کشور

✍️مهری در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس با ارائه گزارشی از تسهیلات ارائه شده به صنعت دارویی کشور از آمادگی این بانک به عنوان بانکی تخصصی و توسعه ای در پرداخت تسهیلات جدید و بیشتر به این بخش خبر داد.

www.newswire.ir/tJHFTI0G2