مخاطبان نمایشگاه

بازدیدکنندگان این نمایشگاه که از ایران و سایر کشورهای دنیا هستند، در حوزه‌های مختلف دارویی فعالیت دارند و بخش عمده آن‌ها را شرکت‌های داروسازی تشکیل می‌دهند.

دیگر مخاطبان نمایشگاه در بخش‌های زیر فعالیت می‌کنند:

 • شرکت های تولید کننده دارو
 • مواد اولیه دارویی
 • مهندسی تحقیق و توسعه
 • بسته بندی
 • توسعه دستگاه و تجهیزات
 • مدیریت فنی تجهیزات
 • تهیه و تامین، بسته بندی و خرید
 • مدیریت بازاریابی
 • توسعه دارو
 • پزشکان و صاحب نظران بهداشت و سلامت
 • مدیریت تولید و کیفیت
 • زنجیره تامین
 • تدارکات
 • دانشگاهیان و محققان
 • توسعه بازار جدید، مدیریت پروژه، مدیریت محصول
 • مقررات و امور حقوقی

و …