رزرو غرفه در فارمکس 6

poster.3 2024 10بهمن copy

اخبارفارمکس

photo10695858951

فارمکس می‌تواند شناسنامه صنعت مواد دارویی باشد

آوریل 7, 2024
◇ زهرا آقامیری مدیرعامل شرکت دارویی اکسیر هیراد، با اشاره به جایگاه نمایشگاه فارمکس در صنعت مواد اولیه دارویی، گفت: این نمایشگاه می‌تواند شناسنامه صنعت مواد اولیه دارویی در کشور ...ادامه مطلب
photo10695706190

صنعت تولید مواد دارویی با فارمکس به خودباوری رسید

آوریل 7, 2024
فرامرز توفیقی عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی: نمایشگاه فارمکس در خودباوری صنعت مواد اولیه دارویی، نقش به سزایی داشت. ◇ شرکت‌های تولید کننده ...ادامه مطلب
شهر آفتاب

شهرآفتاب؛ میزبان یک رویداد دارویی در گستره جهانی

آوریل 3, 2024
ششمین دوره نمایشگاه بین المللی فارمکس ۲۰۲۴، قرار است با حضور شرکت‌های داخلی و خارجی در صنعت دارو برای اولین بار در شهر نمایشگاهی شهرآفتاب برگزار شود. صنعت داروسازی ...ادامه مطلب

رزرو غرفه در فارمکس 6

poster.3 2024 10بهمن copy

نقشهنمایشگاه

اسپانسرهاینمایشگاه

اسپانسرهاینمایشگاه

مشارکت کنندگاننمایشگاه