می 14, 2022

بازدید اعضای فارمکس 2022 از نمایشگاه اینوتکس

بازدید اعضای فارمکس 2022 از نمایشگاه اینوتکس به گزارش دبیرخانه چهارمین دوره نمایشگاه فارمکس خاورمیانه، اعضای تیم بازرگانی فارمکس 2022 از یازدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX) که از 20 الی 23 اردیبهشت ماه 1401 در پارک فناوری پردیس دایر است، دیدن کردند و بروشورهایی را در خصوص ... ادامه مطلب

    خانهاخبارورود و ثبت نام