سپتامبر 28, 2021

حمایت جامعه دانشجویی از فارمکس 2021

حمایت گسترده جامعه دانشجویی از فارمکس 2021

بسیاری از انجمن های دانشجویی کشور ضمن حمایت از جشنواره بین المللی فارمکس 2021 و کمیته دانشجویی سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی، در راستای ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه، جهت همکاری در اجرای برنامه‌های این کمیته، اعلام آمادگی نمودند. کمیته دانشجویی سندیکای مواد موثره دارویی، مسئولیت برنامه ... ادامه مطلب

    خانهاخبارتماس با ما