سپتامبر 8, 2021

فارمکس 2021

افزایش ظرفیت جشنواره فارمکس 2021

به گزارش دبیرخانه جشنواره بین المللی فارمکس خاورمیانه، با توجه به استقبال کم سابقه اهالی صنعت دارو و پیگیری های انجام شده توسط سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی، یک سالن به مساحت 1200 متر به فضای نمایشگاهی این رویداد اضافه شد.کلیه شرکت هایی که پیش تر ... ادامه مطلب

    خانهاخبارتماس با ما